NLF / Fallskjerm / Sentrale kurs
Bjarne Andre Myklebust

Sentrale kurs

Pensumlitteratur som sendes ut av F/NLF

Instruktør 2 - kurs
Kursmateriellet sendes bare ut til påmeldte kandidater.

Instruktør 1 - kurs
Kursmateriellet sendes bare ut til påmeldte kandidater.

MK-kurs (Materiellkontrollør)
Kursmateriellet sendes bare ut til påmeldte kandidater.
F/NLF: Materiellhåndboken
Dan Poynter: The Parachute Manual Vol. I
Dan Poynter: The Parachute Manual Vol. II

Tandemkurs (Instruktør Tandem)
Kursmateriellet sendes bare ut til påmeldte kandidater.

AFF-kurs (Instruktør AFF)
Kursmateriellet sendes bare ut til påmeldte kandidater.