NLF / Forbund / Andreas Mourud leder for ny myndighetsfunksjon
Jon Gunnar Wold

Andreas Mourud leder for ny myndighetsfunksjon

Det er inngått avtale mellom NLF og Andreas Mourud (69) om lederfunksjonen i den nye tilsynsmyndigheten for utdanning og lisensiering av ballong- og seilflypiloter. Oppgaven skal gjøres i en deltidsfunksjon. Samferdselsdepartementet (SD) har fra 1. januar 2016 utpekt Norges Luftsportforbund (NLF) som ansvarlig nasjonal myndighet på dette området. NLF har ansvaret for oppgaven, men det etableres en enhet som skal fungere helt uavhengig av forbundet. Navnet på tilsynsenheten er til godkjenning i SD i disse dager. Så snart navnet er avklart gjøres det kjent på NLFs hjemmeside. Enheten skal ha kontor hos NLF i Møllergata i Oslo. 

Andreas Mourud er utdannet flyingeniør fra England og arbeidet etter det en del år i Det norske Veritas med tekniske beregninger samt salg og support av teknisk programvare. Da flyinteressen fortsatt var like stor, gikk han over til SAS’ ingeniøravdeling på Fornebu som den gang hadde hovedansvaret for DC-9/MD-80 flåten. Etter noen år der ble det overgang til daværende Luftfartsverket og senere Luftfartstilsynet. De første årene jobbet han som teknisk saksbehandler med oppgaver knyttet til teknisk luftdyktighet av fly og helikopter. Senere ble Andreas leder av luftdyktighetsseksjonen, en stilling han hadde frem til 2013 da seksjonen ble nedlagt og oppgavene overført til personell i Bodø. Etter dette valgte Andreas å gå tilbake som teknisk saksbehandler, men nå i seksjonen for allmennfly. Hans flyinteresse har vært fremtredende  fra guttedagene, først med modellfly og senere seilflyging i mange år som medlem av Oslo Seilflyklubb. I tillegg til instruktør, var han også en periode skolesjef i klubben og etter det nestleder i noen år.