NLF / Forbund / Bookingsystemer – flere alternativer i 2013
admin

Bookingsystemer – flere alternativer i 2013

NLF har inngått avtale med det svenske bookingsystemet Myweblog om tilgang til NLFs medlemsdata for de klubbene/medlemmene som ønsker dette. I tillegg viderefører foretaket Melwin AS bookingmodulen i NLFs medlems- og lisenshåndteringssystem. Dermed blir valgfriheten for klubbene større. En konsekvens av omleggingen er at klubbene fra 2013 skal forholde seg direkte til leverandørene av bookingsystem.

NLF fikk for en del år siden utviklet et bookingsystem og har deretter dekket kostnader for drifting av systemet. Det har etter hvert kommet flere alternativer, noen er gratisløsninger og andre koster det å benytte. Med den utviklingen som har skjedd, ser NLF at det ikke lenger er naturlig for forbundet å ha en sentral rolle i dette eller bruke midler på bookingsystem. 

Per desember 2012 er det inngått avtale med Melwin AS som leverer systemet MelWin Booking og Magnus Winsth som leverer systemet myWebLog, om tilgang til NLFs medlemsdata for bruk i sine bookingsystemer. 

For mer informasjon om det enkelte system og deres tilbud viser vi til leverandørenes hjemmesider:  http://booking.melwin.no og www.myweblog.se