NLF / Forbund / Evaluering av Stick & Rudder 2013
George Lundberg

Evaluering av Stick & Rudder 2013

Spørreundersøkelsen som skal danne grunnlag for evalueringen av flysikkerhetsprosjektet Stick & Rudder 2013 ble avsluttet 30. august. Resultatene av undersøkelsen vil publiseres så snart de er klare.