NLF / Forbund / Forbundets komiteer fra januar 2016
Laupsa John Eirik

Forbundets komiteer fra januar 2016

På luftsportstinget, som avholdes hvert annet år, velges forbundsstyret. En av styrets oppgaver er å nedsette komiteer. Det sittende forbundsstyre har vedtatt en ny ordning hvor nye komiteer skal fungere i to år fra årsskiftet etter avholdt luftsportsting.

Unntatt fra dette er kontrollkomite og valgkomite som i henhold til forbundets lov velges på tinget og fungerer i tingperioden. Disse komiteene rapporterer direkte til luftsportstinget.

Den nye ordningen med å vente noen måneder før de øvrige komiteer nedsettes gir det nye styret tid til å bli kjent med hverandre og organisasjonen før de utpeker de komiteene som er underlagt luftsportsstyret. Det arbeides fortsatt med å finne den beste organiseringen for arbeidet på de viktige områdene sikkerhet, informasjon og miljø.

Forbundsstyret kommer tidlig i 2016 til å nedsette en sentral sikkerhetskomite, mens det er noe mer åpent hvordan arbeidet på de to andre områdene skal ivaretas.

De komiteer som nå innsettes av forbundsstyret per 1. januar 2016 skal fungere frem til 31. desember 2017.

VedleggStørrelse
PDF icon NLFs sentrale komiteer per 1. januar 2016213.9 KB