NLF / Forbund / Fornye flygebevis eller ferdighetsbevis?
Jon Gunnar Wold

Fornye flygebevis eller ferdighetsbevis?

Fornyelse av flygebevis

Dersom ditt flygebevis har utløpsdato 31/12-2015 har du i disse dager mottatt en automatisk påminnelse om dette fra medlemsdatabasen Melwin. For å fornye dine flygebevis må du fylle ut skjema for fornyelse og sende til medlemsservice pr. post eller e-post. Her finner du de ulike skjemaene for de flygebevis NLF utsteder:

På de ulike sidene finner du også informasjon om evt. dokumentasjon som må sendes med ved fornyelse.

NB: Dette gjelder kun de som har mottatt e-post med påminnelse om at flygebevis eller ferdighetsbevis er i ferd med å gå ut.