NLF / Forbund / Høring av gebyrregulativ for utdanning og sertifisering av seilflygere og ballongførere
Jostein Tangen

Høring av gebyrregulativ for utdanning og sertifisering av seilflygere og ballongførere

Foto. John Eririk Laupsa

Norges Luftsportforbund (NLF) er fra 1. januar 2016 utpekt som kompetent myndighet for utdanning og sertifisering av seilflygere og ballongførere i Norge.

Det er Samferdselsdepartementet som fastsetter de kompetente myndigheters gebyrer gjennom norsk forskrift. NLFs kompetente myndighetsavdeling har utarbeidet vedlagte forslag til gebyrregulativ som nå sendes på høring

NLF har tidligere utstedt flygebevis for seilflygere og ballongførere. Fra 8. april 2018 vil slike nasjonale flygebevis ikke lengre være gyldige i EASA-området. Det stilles formelle krav til en kompetent myndighet som gjør at gebyrene vil måtte bli noe høyere for de nye flygebesetningssertifikatene utstedt etter Part-FCL-regelverket enn hva utøverne har vært vant med fra tidligere nasjonale flygebevis. Det gebyrnivået som er lagt til grunn for den foreslåtte gebyrforskriften vil likevel ikke dekke alle kostnadene NLF har i forbindelse med etablering og drift av myndighetsfunksjonen. NLF er forberedt på å subsidiere myndighetsfunksjonen i en overgangsperiode, slik at utøverne ikke påføres for høye kostnader, som igjen vil virke begrensende på aktiviteter som allerede sliter med manglende rekruttering og frafall. 

De nye sertifikatene vil være livsvarige i motsetning til det nasjonale flygebeviset som må fornyes annethvert år. Utøvere som forblir aktive i mer enn ti år vil komme rimeligere ut med det nye LAPL- sertifikatet enn de har gjort med nasjonalt flygebevis.

NLF skal være i stand til å utstede LAPL(S)/SPL-sertifikater fra 1. juli 2016.

Eventuelle innspill til høringen kan sendes til post@nlf.no før 15. april 2016