NLF / Forbund / Idrettsregistreringen - Medlemstall pr. 31. desember 2013
Jostein Tangen

Idrettsregistreringen - Medlemstall pr. 31. desember 2013

På denne siden finner du lister som er hentet ut av Medlems og Lisenssystemet i NLF pr. 31. desember 2013.

Listene er fordelt på alderskategoriene som skal brukes i Idrettsregistreringen 2014.

Listen "Medlemsfordeling" inneholder de tall som skal rapporteres for antall medlemmer i klubbene.

Klubben må selv gjøre en vurdering av hvor mange medlemmer som tilfredstiller kravet til å regnes som aktivt medlem.  Sjekk veiledningene i artikkelen om idrettsregistreringen.

Alle personer som har en gyldig lisens er å regne som et aktivt medlem. De fleste klubber har mange medlemmer, som i forbindelse med idrettsregistreringen skal registreres som aktive, som ikke har gyldig lisens.

Listen "Lisensfordeling" fordeler de gyldige lisensene på de aktuelle alderskategoriene og kan brukes som et utgangspunkt for klubbens vurderinger