NLF / Forbund / Luftsportsuka 2020 arrangeres på Starmoen 25. - 28. juni
Laupsa John Eirik

Luftsportsuka 2020 arrangeres på Starmoen 25. - 28. juni

Seilfly på finale bane 15 på Starmoen
Foto: NLF Seilflyseksjonen

Ledergruppen i NLF har den 23. september avholdt møte og besluttet at Luftsportsuka 2020 skal avholdes på Starmoen i dagene torsdag 25. til søndag 28. juni. Før ledergruppen, som består av presidentskapet og generalsekretær, gjorde sitt vedtak var forslaget sendt ut til hele Luftsportstyret med oppfordring til å komme med sitt syn på saken. De kommentarene som kom inn støttet forslaget. Samme uke arrangeres NM-Veka i Hamar-området og NLF er i godt inngrep med NIF og NRK om TV-dekning av flere aktiviteter. Så langt er det klart at NM akroflyging med motorfly skal avholdes onsdag 24. og torsdag 25. juni på Starmoen ved Elverum og NM i sportsflyging (som t.o.m. 31.12.19 heter mikroflyging) skal avholdes på Stafsberg i Hamar torsdag 25. og fredag 26. juni. Det arbeides også med å få droneracing inn som del av NM-Veka, her gjenstår fortsatt noen avklaringer.