NLF / Forbund / NLF blir norsk myndighet
Jostein Tangen

NLF blir norsk myndighet

"B-sertifikat" fra 1937 var utstedt av Norsk Aero Klubb og er forløperen til det nye seilflysertifikat som alle seilflygere må ha etter 8. april 2018
"B-sertifikat" fra 1937 var utstedt av Norsk Aero Klubb og er forløperen til det nye seilflysertifikatet som alle seilflygere må ha etter 8. april 2018.

Samferdselsdepartementet har nå vedtatt at Norges Luftsportforbund (NLF) skal delegeres myndighet, slik at de kan få utstede sertifikater til utøvere av seilfly- og ballongaktivitet. Dermed kan forbundet fortsette sin over 80 år gamle praksis med å ta hånd om denne aktiviteten, selv om nye europeiske regler krever myndighetssertifisering av slike utøvere. 

NLF skal også utføre adgangskontroll og drive tilsyn med relevante utdanningsinstitusjoner, heter det i vedtaket som i går ble lansert gjennom en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

- Norges Luftsportforbund har gjennom mange år opparbeidet seg kompetanse på luftsportsaktivitet. I forbindelse med oppgradering av regelverk har vi derfor bestemt at Norges Luftsportforbund (NLF) skal være luftfartsmyndighet på seilfly- og ballongområdet fra 1. januar 2016, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

Av de første i EU?

Et nytt EU/EØS-regelverk, som trer i kraft 8. april 2018, innebærer at en nasjonal luftfartsmyndighet må utstede sertifikater til utøvere av seilfly- og ballongaktivitet.

Etter det vi erfarer, blir NLF et av de første luftsportforbundet i Europa som får formalisert delegering av disse to myndighetsområdene basert på EASA-regelverket – gitt at forslaget blir vedtatt. Østerrike etablerer også en tilsvarende modell.   

– Vi er veldig glade for at vi har kommet så langt i denne prosessen etter et langvarig og grundig arbeid. Vår organisasjon har i realiteten utført utstedelser av lisenser for disse aktivitetene siden 1930-tallet, og vi er godt fornøyd med at Samferdselsdepartementet støtter at vi er de rette til å fortsette med denne oppgaven, sier NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa til Flynytt. 

– Som leder for NLFs administrasjon vil jeg ta ansvar for å få alle nødvendige systemer på plass som kreves for å kunne være CA (Competent Authority – kompetent myndighet), og personell skal gjennomgå nødvendig opplæring. At også Luftfartstilsynet gir sin støtte til at dette er den beste løsningen er også svært viktig. Blant annet kan nevnes at det er avtalt at relevant personell i NLF kan delta på LTs kursing i forvaltningskompetanse, fortsetter Laupsa.  

 

Luftfartsmyndighet på linje med Luftfartstilsynet

– Når NLF får tildelt myndighet på området, blir organisasjonen en luftfartsmyndighet på linje med Luftfartstilsynet, men med et begrenset ansvarsområde. Samferdselsdepartementet vil bli klageinstans for de vedtak som NLF fatter, skriver departementet i sin pressemelding.