NLF / Forbund / NLF Crossfeed
Jon Gunnar Wold

NLF Crossfeed

Crossfeed er en tverrfaglig utveksling av lærdom mellom medlemmer i de syv forskjellige seksjonene, bestående av operative, tekniske og sikkerhetsmessige rapporter, artikler og publikasjoner. Crossfeed er etablert i samråd med presidentskapet i NLF og Tobias Veland. Målet med Crossfeed er at det skal være et "lavthengende" sikkerhetstiltak der lærdom og erfaringsoverføring er viktig.

Gjennom Crossfeed kan seksjonene ta lærdom av hverandres arbeid gjennom erfaringsoverføring. Til tross for syv ulike seksjoner med sine aktiviteter finnes det mange fellestrekk og likheter. Mye av den kompetansen og erfaringene som komiteene i seksjonene sitter med, er erfaring andre komiteer kan få nytte av.

I tillegg til intern erfaringsutveksling, vil Crossfeed også inneholde eksterne rapporter, artikler og publikasjoner fra blant annet Luftfartstilsynet, SHT, NTSB, NASA, etc. 
Sitter du på materiell andre kan ha nytte av?Alt av tips og forslag til artikler, publikasjoner, rapporter og lignende mottas med takk!

Dette kan sendes til: tobvel@gmail.com

For å abonnere på Crossfeed, meld din interesse på epost til tobvel@gmail.com

 

VedleggStørrelse
PDF icon nlf_crossfeed_1_2016.pdf4.33 MB