NLF / Forbund / Nytt skjema for rapportering av luftfartsulykker og -hendelser
Torkell

Nytt skjema for rapportering av luftfartsulykker og -hendelser

Mandag 18. juni klokka tok Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport i bruk revidert skjema NF-2007. Skjemaet skal brukes av alle som har plikt til å rapportere hendelser og ulykker innen luftfart. 

Skjemaet har blitt til etter en omfattende evaluering foretatt av Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport.

Se mer informasjon på Luftfartstilsynets hjemmesider.  

http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhetstatistikk/article6147.ece