NLF / Forbund / Spillemidler til utstyr 2013
Tom Bjerke

Spillemidler til utstyr 2013

Klubbene har også i år mulighet til å søke om spillemidler til utstyr.

Listen over godkjent utstyr er uforandret siden 2012:

Norges Luftsportforbund

- Vindpølse og/eller vindmåler
- Elektronisk værstasjon
- Nødfallskjerm
- Nødåpner for fallskjerm
- Ryggbeskyttere
- Hjelmer
- Redningsvester
- Elektronisk frekvensdisplay
- Sikkerhetsnett (ved modellflyging)
- Spesialoverføringer til ror og pedal til f.h
- Ramper til personer med nedsatt funksjonsevne
- Personløftere til personer med nedsatt funksjonsevne
- FLARM- elektronisk antikollisjonssystem
- Hangglider og ballongkurv funksjonshemmede
- Redningsbåter for landingssteder – Hang- og paragliding

NIF vil sende E-post til alle klubber og lag i løpet av uke 41 med nødvendig informasjon.

Link til NIFs webside: http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/Sider/Spillemidlertilutstyr.aspx

Vær oppmerksom på følgende:
Det er utstyr som fremgår av oversikten ovenfor som er gjeldende for i år, og IKKE det som ligger som en link under NIFs webside om "Spillemidler til utstyr". Eventuelle spørsmål kan rettes til Tom Bjerke i NLFs administrasjon.

Søknadsfristen var opprinnelig 12. november 2013, men NIF har meddelt at det kan legges inn søknader til og med 14. november.