NLF / Forbund / Utsending av kontingent for 2016
Jon Gunnar Wold

Utsending av kontingent for 2016

Kontingentkrav for 2016 sendes ut i disse dager. Her er svar på en del spørsmål vi ofte får fra medlemmene vedrørende kontingent og lisenser.

Hvorfor står det 2015 i brevet?

Vi gjorde en beklagelig korrekturfeil som først ble oppdaget etter at kontingentene ble skrevet ut.  Det har ingen praktisk betydning, da det står korrekt årstall (2016) på selve medlemskortet. Vi beklager feilen og har forståelse for at dette kan skape forvirring.

Summen på medlemskortet stemmer ikke?

For noen medlemmer som har medlemskap i veldig mange klubber, eller mange ulike lisenser, så er det ikke plass til alle linjene på medlems- eller lisenskortet som er festet på giroen du mottar. Du kan se om det mangler linjer ved at totalbeløpet er høyere enn summen av de linjer som er på kortet. Kontingentkravet er uansett korrekt, så giroen kan trygt betales. Men i disse tilfeller er du nødt til å logge på medlemsservice og skrive ut medlemskort derfra, for å få med alle linjene slik at du har de påtegnet medlemskortet (de du selv skriver ut fra MeLWin er i et større format).
Logg på med medlemsnummer og personlig nøkkel fra medlemskortet her: http://nlf.no/info/medlemsservice

Hvordan logger jeg på medlemsservice når jeg ikke har fått nytt medlemskort med ny nøkkel?

Du kan bruke nøkkel fra 2015-medlemskortet som du har fra før. Nøkkel for 2015 og 2016 vil fungere om hverandre i en periode. Du kan også bruke engangskode med sms (forutsatt at du har oppgitt korrekt mobilnr. i medlemsdatabasen).

Når kommer kontingenten?

Utsending pr. post startet 13. januar. De som har valgt elektronisk medlemskontingent (kun e-info i MeLWin) vil få dette fredag 15. januar. 

Kan jeg få kontingent og lisens elektronisk?

Ja, hvis du velger ”kun e-info” når du er logget inn på medlemsservice, så vil du deretter kun motta lisens- og medlemskontingent pr. e-post. Det er raskt og enkelt, og sparer oss for porto og papir. Du kan selv skrive ut medlems- og lisenskort.
NB: Lisenskort og/eller medlemskort kan kun skrives ut etter at vi har registrert det som betalt. Det kan ta inntil to virkedager fra betaling og til det er registrert i MeLWin.

Kan Hang – og paraglider fornye lisens elektronisk?

Ja – HG/PG-medlemmer kan fornye lisens selv (elevbevis må bestille signatur fra instruktør) på medlemsservice: Logg på her http://nlf.no/info/medlemsservice med ditt medlemsnummer og personlig nøkkel.