NLF / Forbund / Valgkomiteen vil ha forslag på engasjerte kvinner
Arne Mathisen

Valgkomiteen vil ha forslag på engasjerte kvinner

Seksjonsmøtene og Luftsportstinget avholdes lørdag 6. og søndag 7. april 2013 i Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen.

Lørdagen avholdes seksjonsmøtene, mens Luftsportstinget avholdes på søndagen. Parallelt med tinget på søndagen vil Fallskjermseksjonen, Hang- og Paragliderseksjonen og Motorflyseksjonen avholde fagmøter, mens Seilflyseksjonen vil arrangere konkurranselederseminar.

Formell innkalling, med administrativ informasjon, sendes klubbene som e-post i månedsskiftet januar/februar 2013. Vi ber klubbene alt nå merke av dagene i kalenderen og de frister som gjelder.

Valgforslag
Valgkomiteen har fastsatt 25. februar 2013 som frist for å sende inn forslag til valg av seksjonsstyrer, forbundsstyre og kontrollkomité.

Komiteen er særlig opptatt av at det kommer inn forslag på engasjerte kvinner som er villige til å stille til valg til seksjonsstyrene, forbundsstyret eller kontrollkomiteen. Det vises her til vedlagte plakat som vi ber klubbene gjøre tilgjengelig for aktuelle kandidater.

Forslag til valg kan sendes som e-post til post@nlf.no merket ”Valgkomiteen – og den seksjon eller forbundsstyret – det gjelder”, alternativt direkte til valgkomiteen. Forslag til presidentskap og/eller kontrollkomité sendes  valgkomiteens leder. Forslag til seksjonsstyre sendes til seksjonens representant i den sentrale valgkomiteen som samtidig er leder av seksjonens valgkomité.

Oversikt over sittende styrer og komiteer er tilgjengelig her; http://www.nlf.no/info/forbundsstyret-komiteer-og-utvalg

Forslag/saker
Forslag/saker som klubben ønsker å få behandlet på seksjonsmøtet eller Luftsportstinget må være mottatt i NLFs sekretariat senest fredag 8. mars 2013.

Hederstegn
Er det noen i klubben som man mener bør hedres med ett av forbundets hederstegn, er fristen for å send inn forslag for de tildelinger som skal skje i 2013 fastsatt til mandag 7. januar 2013. Statutter for hederstegn, oversikt over de som har fått hederstegn tidligere og skjema for forslag er tilgengelig her; http://www.nlf.no/info/hederstegn