NLF / Forbund / Vare- og tjenestemomskompensasjon
Jon Gunnar Wold

Vare- og tjenestemomskompensasjon

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet den 10. desember offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2015. Vinneren er idrettslagene som får hele 327,5 millioner kroner til fordeling. Idrettslagene får hele 11 millioner kroner mer i år enn i fjor.Totalt får norsk idrett nå i desember tilført hele 455 537 928 kroner basert på regnskapsåret 2014. Det er en økning på ca. 9,2 millioner kroner fra forrige momskompensasjonsutbetaling. 

For særforbundene er tildelingen i år på 66,2 millioner kroner. Av dette går 1.6 millioner kroner til Norges Luftsportforbund noe som er en reduksjon på 176.320 kroner fra foregående år. Norges Idrettsforbund får 19,1 millioner kroner i kompensasjon. Idrettskretsene får 8,5 millioner kroner. - Momskompensasjon er blant den viktigste ordningen når det gjelder rammevilkår for idrettslagene, sier idrettspresident Tom Tvedt:
- Det er en prinsipielt viktig ordning som gjør at idrettslagene ikke beskattes for frivillig arbeid. Derfor er norsk idrett ikke helt i mål ennå med den avkortningen som fortsatt finnes, men vi er definitivt på rett vei og godt fornøyd med økningen fra i fjor, sier Tvedt.

Enkelt og ubyråkratisk

Idrettspresidenten legger til at det er viktig å lage strukturer og systemer som er enkle og gode for idrettslagene. - Dette er en slik ordning; den er enkel og ubyråkratisk og gir sårt tiltrengte kroner i kassen, sier idrettspresidenten.Totalt til utbetaling i momskompensasjonsordningen for 2015 til hele frivillighets-Norge er 1 239 000 000 kroner. Det betyr at norsk idrett har fått cirka 36,77 prosent av denne potten. Det arbeides politisk for at det fremover vil bli bevilget nok midler i denne ordningen til oppnå målsettingen som er 7 prosent av søknadsgrunnlaget fra frivilligheten.Utbetaling av pengene fra NIF skjer i uke 52. Her finner du tildelingslister både alfabetisk og fylkesvis.