NLF / Forbund / Vedrørende henvendelse fra idrettskretsene til medlemsklubber om Klubbadmin.
Laupsa John Eirik

Vedrørende henvendelse fra idrettskretsene til medlemsklubber om Klubbadmin.

NLF erfarer at en del av idrettskretsene sender ut innbydelse til «Kickoff for Klubbadmin», og vi gjengir her utdrag fra en slik innbydelse: 

Hei
Alle Idrettslag!
(kopi til idrettsråd og særkretser)

Alle Idrettslag må fra 2014, ha et elektronisk medlemssystem. Klubbadmin er gratis.Meld dere på kickoffet og kom igang!
XXXdag YY. desember kommer IT-avdelingen i NIF, og viser frem Klubbadmin, og de fine mulighetene som ligger i programmet.
Kickoff for klubbadmin finner sted på xxxxxxx.

Vi vil presisere at alle klubber tilsluttet NLF har dekket sitt behov for
elektronisk medlemssystem via NLFs sentrale medlems- og lisensdatabase, MelWin.

Klubbene må gjerne delta på kickoff, men ha i bakhodet at det som vedrører elektronisk
medlemssystem allerede er ivaretatt.

Eventuelle fremtidige krav om integrasjon mellom NIFs systemer og NLF sentralt vil bli
ivaretatt av NLF.