Moyes XT hangglider selges

NLF / Forum / Moyes XT hangglider selges
Forum: 

 

 

 

Kåre Birger Brekkes bilde

Herlig første vinge. Perfekt fra kurs til mange timer i lufta. Enkel å starte, fly og lande.

Moyes forhandles av Finn Spjeldnes som er stødig og skaffer eventuelle deler raskt.

Aeros Myth seleg kan medfølge om vi blir enig om prisen.

Ring Kåre Brekke 91358240 eller mail kbbrekk,2gmail.com