NLF / Hangglidingparagliding / HPS Sikkerhetsdag med trening på nødskjermkast
Nilsen Trond

HPS Sikkerhetsdag med trening på nødskjermkast

I vårt sikkerhetssystem er det et krav at alle som skal delta på et sikkerhetskurs har gjennomført et simulert nødskjermskast.

Under kapittel V3.5.3 Para Pro trinn 4, ferdighetskrav finner vi:

"Før deltakelse på sikkerhetskurs skal man ha trent på kast av nødskjerm i simulert situasjon (for eksempel i gymnastikksal)"

For å gjøre det enklere å holde kontroll på hvem som har vært med på en slik øvelse har vi opprettet en ny kursmal i Idrettskurs slik at klubben kan registrere dette som et kurs. Det vil da fremkomme på idretts-CV for de som har gjennomført dette og man vil dermed lett kunne dokumentere at dette kravet er oppfylt om man skal ta SIV kurs i en annen klubb enn den man gjennomførte simulert kast med.

Dette kravet er der da det har vært flere tilfeller der utøvere under simulert kast ikke er i stand til å få ut sin nødskjerm av ulike årsaker. Det har også vært oppdaget tilfelle der nødskjermen ikke var koblet til seletøyet.  Per i dag setter vi ikke som et krav for å kunne melde seg på SIV kurs at dtete er gjennomført, men noe frem i tid så kan dette bli aktuelt slik at klubbene som kjører SIV kurs slipper å selv kontrollere at slikt simulert kast er gjennomført.