NLF / Hangglidingparagliding / Reiseforsikring
Nilsen Trond

Reiseforsikring

Trenger du reiseforsikring?

NLF har inngått en avtale med IF / Europeiske om å tilby en helårs reiseforsikring som dekker våre luftsportsaktiviteter. Forsikringen følger kalenderåret.

NLF har registrert at en del av våre medlemmer velger å reise utenlands for å fly uten å ha en reiseforsikring, vi har også registrert at en del medlemmer har hatt reiseforsikringer som ikke dekker våre aktiviteter. Begge deler har gitt noen medlemmer svært ubehagelige og til dels dyre erfaringer.

NLF har derfor forhandlet frem en reiseforsikring som dekker skader som følge av våre luftsportsaktiviteter i hele verden. Forsikringen vil kunne kjøpes gjennom Min Idrett på lik linje med øvrige forsikringer NLF formidler, men er selvfølgelig frivillig.

Flere av HPS seksjonens medlemmer har tidligere forespurt om de ikke kan erstatte den obligatoriske ulykkesforsikringen med en reiseforsikring, siden det å ha en reiseforsikring som dekket hang-, para- og speedgliding i tillegg til den obligatoriske forsikringen et HPS medlem må ha, har føltes som man er dobbeltforsikret. Vi har derfor forhandlet frem et alternativ som i svært liten grad gir dobbel dekning.

Siden den obligatoriske HPS-ulykkesforsikringen gir utbetaling ved dødsfall eller invaliditet så gir reiseforsikringen ikke slik utbetaling om skaden er en følge av luftsportsaktivitet. Ut over det er den en normal reiseforsikring. Skulle man omkomme eller få en invaliditetsgrad for eksempel som følge av en bilulykke på en feriereise så gis det men- eller dødsfallserstatning som en vanlig reiseforsikring. En slik ulykke vil ikke være dekket av den obligatoriske ulykkesforsikringen, da den kun dekker skader som følge av våre luftsportsaktiviteter. Reiseforsikringen er derfor utformet som et komplement til den obligatoriske ulykkesforsikringen.
Om du er medlem f.eks. av både HPS og Fallskjermseksjonen så behøver du selvsagt kun 1 reiseforsikring, samme reiseforsikring kompletterer den obligatoriske ulykkesforsikringen i begge seksjoner uavhengig av hva du utøver på reisen, dette gjelder alle seksjoner i NLF.

Den vil bli tilbudt som en reiseforsikring for enkeltperson eller for familie. For familiemedlemmer som ikke selv fyr er det en helt vanlig reiseforsikring.

Litt av dekningen:

  • Den gjelder for reiser inntil 90 dager
  • Man kan få erstattet tapt reisegods med inntil Kr 100 000,- (Max Kr 40 000,- for enkeltgjenstand – Et sett PG utstyr = en enkeltgjenstand)
  • Den dekker leteaksjoner (Search & Rescue/SAR) med inntil Kr 200 000,-
  • Ubegrenset sum for medisinske utgifter
  • Ubegrenset sum for hjemtransport
  • Ubegrenset for egenandel ved skade på leiebil

Totalpris for enkeltperson og for familie finner du i Min Idrett.
Man kan kjøpe halvårsforsikring som gjelder fra og med 1/7 til og med 31.12.

Fulle vilkår finner du her: http://www.nlf.no/hps/forsikring

OBS! Som alltid må en reiseforsikring være kjøpt før reisen starter for å være gyldig. Du kan altså ikke kjøpe den mens du er på reise for å få dekning.

Forsikringen vil vises i Europeiske sin app når aktivert - som en kollektiv avtale. (Velg bedrift og legg inn polisenummer)

Under ligger en sammenligning (fra 2019) av forsikring kjøpt direkte hos IF/Europeiske og tilbudet gjennom NLF