NLF / Hangglidingparagliding / Rikssenteret, hva skal vi gjøre med det? Vil du hjelpe til?
Arne Håkon Hillestad

Rikssenteret, hva skal vi gjøre med det? Vil du hjelpe til?

Rikssenteret under Nordic Open 2013

Et av de mest usikre elementene i HP seksjonen drift og økonomi er Rikssenteret vårt i Vågå. Etter flommen i 2011 og pålegget fra kommunen at kun 10 mennesker kan bo der samtidig har det vært vanskelig å få senteret til å gå i pluss. Jeg vet at 99 % av medlemmene ønsker å fortsatt ha dette tilbudet som er unikt i Europeisk sammenheng og for å klare det ønsker vi DIN hjelp. Seksjonen vil sette ned en komite som får i oppgave å diskutere hvordan senteret skal drives på en økonomisk forsvarlig måte. Denne komiteen skal etter noen møter i høst legge frem et forslag til handlingsplan for fremtidig drift av senteret. Planen bør være ferdig til seksjonens strategimøte lørdag 14. desember der den skal diskuteres. Innspill til komiteen kan gjerne gjøres på seksjonens facebookside! Tar du utfordringen? Meld din interesse på mail til arne.hillestad@nlf.no. Interesserte vil bli innkalt til et møte i oktober hos NLF og det vil etter behov bli et møte til i november for å lage en plan. Seksjonen dekker dine utgifter. Håper på at vi her får samlet mange medlemmer med mange ideer for å få dette til. Hilsen Arne