NLF / Hangglidingparagliding / VI KNYTTER FORSIKRINGEN TIL LISENSEN
Nilsen Trond

VI KNYTTER FORSIKRINGEN TIL LISENSEN

Vi har frem til nå hatt et system der medlemskap og forsikring faktureres hvert år, mens lisens stort sett skal fornyes hvert annet år. Dette systemet er nok en av årsakene til at for mange av våre medlemmer glemmer å fornye sin lisens tross at påminnelser sendes ut og postes på nett hvert år.

Om man fortsatte å fly når man hadde glemt å fornye lisensen, så betød det at man fløy uten gyldig ‘førerkort’ for HG/PG/SPG og dermed i strid med vårt sikkerhetssystem. Dette betød at forsikringen ikke var gyldig selv om den var betalt.

Som en konsekvens av dette legger vi om systemet slik at forsikringen heretter følger lisensen. Dette medfører at medlemskap faktureres for seg og forsikringen faktureres når man fornyer sin lisens.

Dette betyr at de som fornyer sin lisens fra og med nå, får en regning på fornyelsesgebyr og forsikring for 2017. Forfall på denne blir automatisk satt til 10 dager etter utskrift. Som en overgangsordning kan denne likevel betales som normalt selv om forfallsdato er angitt til 2016.11.07, det vil si innen 31/01/2017.

Denne omleggingen har medført at vi fikk gjøre et valg. Alternativ 1 var at fornyelse av forsikringen fulgte lisensfornyelsesrutinen, dvs hvert annet år med den konsekvens at vi hadde måttet fakturere forsikring for 2 år av gangen. Alternativ 2, å gå til årlig fornyelse av lisensen fremsto da som et bedre alternativ siden vi kan nøye oss med fortsatt å fakturere forsikring for 1 år og samtidig at det kortere fornyelsesintervallet gjør det lettere å huske å fornye. Når både medlemskap og lisens fornyes på samme tid og hvert år, burde det også være betydelig mindre risiko for at man glemmer den ene eller den andre.

Siden vi da litt brått går fra å fornye hvert annet år til hvert år justerer vi kostnaden for fornyelse fra Kr 145,- til Kr 85,- slik at det økonomisk betyr svært lite for det enkelte medlem å måtte fornye hvert år.

Nyutstedelse/utvidelse av lisens vil fortsatt koste Kr 145,-