NLF / Hps / Savner du sportslisens ?
Nilsen Trond

Savner du sportslisens ?

Om du har gjort ekurset Ren Utøver så får du et diplom. Om du ikke tok vare på det da du tok kurset, så kan du gå tilbake til Ren Utøver og hente det der.
Last opp diplomet du har fått via ekurset Ren Utøver (Antidoping Norge - NIF ekurs) i Min Idrett.

Om du innehar en SP5, PP5 eller SPG5 vil du få tildelt sportslisens. Har du ikke nivå 5 per i dag, så vil sportslisensen komme når du oppnår dette.

HER kan du sjekke om denne er registrert hos FAI