NLF / Mikrofly / Instruktørkurs 2013
Kåre Halmeid-Østerud

Instruktørkurs 2013

 

Det var opprinnelig planlagt å avholde instruktørkurs i løpet av mai måned på Gardermoen. Per 28. januar så er det ingen klubber som har meldt inn at de har noen kandidat på gang til instruktørkurset i 2013, dvs at det ikke er noen som har startet på O-kurset ( Krav og forutsetninger for opptak til instruktørkurs fremgår av Mikroflyhåndboken, versjon 6.2, kapittel 04).

Klubber som har kandidater som de har tenkt å sende på instruktørkurs i 2013, må melde fra innen utgangen av februar 2013 at de er i gang med O-kurs.

Melding om oppstart av lokalt O-kurs sendes per E-post til Tom Bjerke.

Instruktørkurset avholdes i år hvis det blir tilstrekkelig antall kandidater.