NLF / Mikrofly / INSTRUKTØRKURS 2013 – UTSETTES
Anonymous

INSTRUKTØRKURS 2013 – UTSETTES

Da det ikke er tilstrekkelig antall kandidater som er i gang med  det lokale O-kurset, så vil det tiltenkte kurset i mai 2013 bli utsatt.

Per i dag har vi ingen formening om når neste instruktørkurs vil kunne avholdes.

Et råd til klubber som ønsker å utdanne nye instruktører:

-          Finn fram til egnede kandidater, som vil kunne passe inn i instruktørrollen.

-          Orienter fagsjefen om at det er igangsatt O-kurs for kandidaten.

Seksjonen vil vurdere oppstart av instruktørkurs når det er nok potensielle instruktørkandidater i gang med O-kurs.

 

Med vennlig hilsen

Tom Bjerke

Avdelings- og fagsjef, Mikroflyseksjonen