NLF / Mikrofly / KLUBBENS EPOST-ADRESSE(R)
Roger Holm

KLUBBENS EPOST-ADRESSE(R)

I løpet av april måned hvert år skal alle klubber tilsluttet NLF ha vært igjennom samordnet rapportering. Klubben vil motta e-postinformasjon om dette fra Norges Idrettsforbund (NIF), forutsatt at klubben har en e-postadresse i idrettens register som er aktiv og i bruk. Kontakt NLF på post@nlf.no hvis klubben ikke har en slik adresse registrert, så vil vi være behjelpelige med å få dette etablert, slik at klubben kan få lagt inn alle relevante data i samordnet rapportering innen 30. april. Alle klubber må følge opp ovenstående!!

Det er ikke alle som har FaceBook eller leser vår hjemmeside regelmessig, og de meldingene vi sender ut som info til alle medlemmene behøver ikke alltid å nå flere enn de de gjelder. Vår eneste direktekanal til alle medlemmene er epost til klubbene, og den må fungere som inngangsport for distribusjon til alle medlemmene til enhver tid.

Derfor må alle klubber tilsluttet NLF/Mikroflyseksjonen sørge for at man benytter Klubbadmin (KA), slik at man når alle medlemmene, enten det er e-post, brevpost eller telefon. Det er spesielt viktig å videresende slike meldinger til de medlemmene som har gyldig flygebevis og/eller har et mikrolett luftfartøy i sitt eie eller til disposisjon (Det jobbes med å få på plass den funksjonaliteten som viser hvilke mikrofly som har klubbtilhørighet i den respektive klubb).

Skjema for klubbrevisjon 2019 ligger på vår hjemmeside under DOKUMENTER. I år er det en teknisk besiktningsmann som skal utføre revisjonen.

Les denne filen:

VedleggStørrelse
PDF icon tidsfrister_samordnet_sf_og_ik_2019.pdf139.54 KB