NLF / Mikrofly / Luftsportstinget og seksjonsmøter 2015
Tom Bjerke

Luftsportstinget og seksjonsmøter 2015

Seksjonsmøtene og Luftsportstinget 2015 avholdes på Clarion Hotel Oslo Airport, 21. – 22. mars 2015.

Seksjonsmøtene avholdes på lørdag, og Luftsportstinget avholdes på søndag.

Flere av seksjonene avholder fagmøter på søndagen, parallelt med Luftsportstinget. De seksjonene det innbefatter er alle seksjoner, med unntak av ballong og modellflyseksjonen. Seksjonene vil orientere/innkalle til fagmøtene separat til sine respektive klubber.

Formell innkalling til seksjonsmøter og Luftsportstinget vil bli sendt klubbene medio januar 2015. Der vil det fremkomme frister for å fremme saker til møtene, forslag til
valgkomiteer, påmeldingsfrister, hotellbestilling mv.

For ordens skyld opplyses allerede nå at siste frist for å fremme saker til møtene vil være fredag 20. februar 2015.