NLF / Mikrofly / Nytt treningsprogram for rorkontroll
Roger Holm

Nytt treningsprogram for rorkontroll

Det er snart et år siden vi presenterte planene om nye progresjonskort for instruktørene på I-seminaret i november 2018., og det vakte stor interesse å få dette systemet over til vår seksjon. Vi hadde tatt sikte på å benytte samme system som PPL/LAPL, og hadde prototypen klar. I mellomtiden har Motorflyseksjonen kommet opp med et helt nytt treningsprogram, og fått dette godkjent av Luftfartstilsynet. Siden vi snart seiler opp i formasjon med LSA klassen som sportsfly, har vi foreløpig kommet opp med et tilsvarende treningsprogram for rorkontroll, basert på en kombinasjon av våre eksisterende øvelser, men satt i system slik LAPL utdanningen har gjort det. Vår måldato har vært 15. september 2019, og vi åpner derfor opp på denne dato for at vi kan starte opp med dette for de som ønsker det. De som vil fortsette med det eksisterende og fungerende progresjonskortet gjør det. Etter en tid vil vi foreta en evaluering av systemet og bestemme den videre utviklingen ut fra prinsippet om en fot i bakken for hvert skritt vi skal ta fremover.

Mer om dette og alle dokumentene finner dere under "Skoledokumenter".

Roger Holm
Leder Operasjons & Utdanningsutvalget
Mikroflyseksjonen