NLF / Mikrofly / Operasjons- og skoletillatelser 2013
Tom Bjerke

Operasjons- og skoletillatelser 2013

De fleste klubbene har nå gjennomført årlig revisjon, og derved fått fornyet Operasjonstillatelsen for ett nytt år. De klubber som har søkt om fornyelse av skoletillatelse har også fått dette fornyet. Sjekk i vedlagte liste om din klubb er operativ. Hvis ikke, kontakt din lokale klubb sin ledelse. Mikrofly med "klubbtilhørighet" i de klubber som er merket med rødt er ikke operative, det samme gjelder medlemmer som kun har tilhørighet i "rødmerket klubb".

Tom Bjerke, Fagsjef MFS/NLF