NLF / Mikrofly / OPERASJONSTILLATELSER (OT) FOR KLUBBENE, 2013 - 2014
Tom Bjerke

OPERASJONSTILLATELSER (OT) FOR KLUBBENE, 2013 - 2014

Til operative ledere i klubbene.

Det vises til melding lagt ut på seksjonens webside den 12. april 2013, "Årlig revisjon av klubbene".

Innen utgangen av mai 2013 må årlig revisjon være gjennomført, dokumentert og innsendt til seksjonen.

Klubber som ikke har gjennomført dette vil bli stående uten gyldig operasjonstillatelse fra og med 1. juni 2013, og det betyr at alle klubbens medlemmer og fly med klubbtilhørighet i klubben blir stående på bakken.

Denne melding er lagt ut som en påminnelse til klubbstyrer og operative ledere.

 

Med vennlig hilsen

Tom Bjerke

Fagsjef, MFS/NLF