NLF / Mikrofly / ÅRLIG REVISJON AV KLUBBENE - 2013, UTSATT FRIST !
Tom Bjerke

ÅRLIG REVISJON AV KLUBBENE - 2013, UTSATT FRIST !

Årlig revisjon av klubbene – 2013

Per 30. mai har 26 av klubbene gjennomført og rapportert inn
årlig revisjon av klubben.

Fristen er fredag 31. mai, klubber som ikke har gjennomført
til da, blir stående på bakken fra og med 1. juni.

For å hindre at mange blir stående på bakken, så utsettes
med dette fristen til søndag 16. juni.

Alle operasjons- og skoletillatelser som i dag er gyldige,
får en forlenget gyldighetstid frem til og med mandag 17. juni 2013.

Tom Bjerke, Fagsjef

MFS/NLF