NLF / Mikrofly / Spørreskjema forsikring av Mikrofly Svarfrist 07.06.2013
Anonymous

Spørreskjema forsikring av Mikrofly Svarfrist 07.06.2013

Vi har registrert at det skjer store endringer av premiene på våre kaskoforsikringer, og vi ser det som nødvendig å forsøke å gjøre noe med situasjonen. For å kunne forhandle med de aktuelle tilbyderne i markedet trenger vi noe informasjon fra flyeierne. Vi ber dere derfor om å fylle ut vedlagte spørreskjema. Svarfrist 07.06.2013

Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt. 

Spørreskjema forsikring av fly

Styret