NLF / Mikrofly / SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 2014
Tom Bjerke

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 2014

Norges Idrettsforbund (NIF) sender i disse dager ut E-post til klubbene med informasjon om "Utstyrsordningen 2014". NLF har foretatt noen små endringer på utstyrstypene som klubbene kan søke om, og fått dette godkjent av NIF og Kulturdepartementet.

De utstyrstypene som klubbene kan søke om er:

 

Vindpølser og/eller vindmåler

Elektronisk værstasjon

Nødfallskjerm, herunder reserveskjermer for fallskjermhoppere

Nødåpner for fallskjerm

Redningsvester

Sikkerhetsnett (ved modellflyging)

Spesialoverføringer til ror og pedaler til f.h.

Ramper til personer med nedsatt funksjonsevne

Personløftere til personer med nedsatt funksjonsevne

FLARM - elektronisk antikollisjonssystem

Hangglider og ballongkurv, funksjonshemmede

Kurspakker, hang- og paragliding

Skolefly for modellflyklubbene

Elektroniske resultattavler

 

Klubbene søker til NIF etter de anvisninger som er gitt av NIF. Søknadsfrist for klubbene er 29. oktober 2014.