NLF / Mikrofly / Styremøteprotokoll 1 - 2019
Roger Holm

Styremøteprotokoll 1 - 2019

Mikroflystyret hadde møte den 11. mars 2019, og protokollen ligger på plass samlet i ett felles dokument sammen med de foregående protokollene.