NLF / Modellfly / Luftfartstilsynets nye dronekampanje
Jon Gunnar Wold

Luftfartstilsynets nye dronekampanje

Luftfartstilsynet har lansert en ny nettside med informasjon om regelverk og sikker flyging med multirotor, såkalte "droner" rettet mot publikum. Luftfartstilsynet ønsker med dette å gi tips og råd, og informere deg om dine forpliktelser iht. regelverket.  Her kan du se filmen, ta en test, og lese ofte stilte spørsmål om forskjellen mellom ubemannede luftfartøy og modellfly: http://droner.luftfartstilsynet.no/

Se også: