NLF / Modellfly / Modellflyging i Danmark
Jon Gunnar Wold

Modellflyging i Danmark

Alle piloter som skal fly i Danmark må registrere seg. Foto: Ivar Håkerud

Norske modellflygere som vil fly drone eller modellfly i Danmark må ta Dronetegn. Mange ønsker å ta med seg sin drone på ferie, og det er mange som flyr på hang på steder som Hanstholm. I tillegg deltar mange av våre piloter på internasjonale stevner og konkurranser. Alle som flyr modeller og droner som veier over 250 gram utenfor etablert modellflyplass i Danmark må registrere seg som "droneeier" hos den danske Trafikstyrelsen (Det danske Luftfartstilsynet).  Info finner du her.

For dokumentasjon av NLFs forsikring, ta med kopi av forsikringspolisen og ditt medlemsbevis på app eller utstkrift fra Min idrett.

Generelle regler om flyging i Danmark

  • Det er kun tillatt å fly utenfor "bymessig bebyggelse". Kort fortalt så kan du ikke fly der det er 50-sone eller lavere fartsgrense på veien. Om du ønsker å fly innenfor bymessig bebyggelse, krever det tillatelse til profesjonell droneflyging, og det er ikke modellflyging som er dekket av Modellflyseksjonens ansvarsforsikring. 
  • I hele Danmark gjelder en generell høydebegrensning på maksimalt 100 meter over bakken.