NLF / Modellfly / Modellflyseksjonen ønsker velkommen til instruktørkurs modellfly
Santiago Amengual

Modellflyseksjonen ønsker velkommen til instruktørkurs modellfly

Modellflyseksjonen ønsker velkommen til instruktørkurs modellfly på Quality Airport Hotel Gardermoen lørdag 23. april kl 10-16.

Maks. deltakerantall er 20. Påmeldingsfrist er 22. april kl. 12:00. Kurset er åpent for deltakere fra alle NLF-tilsluttede modellflyklubber. 

NB: Det er KUN klubbens styre eller bemyndiget person som kan melde på deltakere. Ordinære klubbmedlemmer kan ikke melde på seg selv uten avtale med klubbens styre. Deltakere må være medlem av NLF-tilsluttet modellflyklubb og bør fortrinnsvis ha fylt 18 år, men klubben kan i samråd med fagsjef melde på særlig egnede kandidater under 18 år. 

PÅMELDINGSSKJEMA HER

Informasjon om kurset

Kurset avholdes på Quality Airport Hotel Gardermoen.  Kursleder er Santiago Amengual.

Kursstart er kl 10:00 og starter presis. Det vil bli servert lunsj, kaffe og forfriskninger under kurset.

På kurset blir du kjent med Modellflyseksjonens opplæringsprogram, som fører til at kandidaten kan få utstedt ferdighetsbevis for modellfly, såkalt A-bevis. Fullført kurs gir rett til I-2 bevis utstedt av NLF. Vi forutsetter at klubbene velger kandidater til instruktørkurs som er erfarne modellflygere og som har de nødvendige egenskaper for å bli en god instruktør.

I tillegg vil vi sette av tid til å gjennomgå opplæring av kandidater til bevis for turbin- og stormodell klasse B og B-turbin, slik at særlig egnede kandidater med erfaring fra turbin- og/eller stormodell kan kvalifisere til I-1 bevis. Det forutsettes at kandidaten har I-2 bevis fra tidligere. 

Koster det noe?

Kurset er gratis for alle medlemmer av NLF modellflyseksjonen. Reiseutgifter og evt. overnatting dekkes av den enkelte, eller evt. av klubben etter avtale med klubbens styre. Modellflyseksjonen kan i spesielle tilfeller dekke reiseutgifter for juniordeltakere under 25 år. Ved behov for overnatting eller parkering er den enkelte selv ansvarlig for å bestille og betale. Hotellet tilbyr gunstig overnatting iht. NLFs avtale, henvis til dette kurset eller til NLFs sentrale avtale med Nordic Choice hotels ved rombestilling.

 

Velkommen til kurs!