NLF / Modellfly / NSM viderefører ordning om foto fra luften
Jon Gunnar Wold

NSM viderefører ordning om foto fra luften

Nasjonal sikkerhetsmyndighet innførte 2. april 2014 en prøveordning om foto fra lufta. Ordningen innbar at det ikke lenger var krav om å søke om tillatelse for fotografering og filming fra luftfartøy uten fører om bord, som droner og fjernstyrte helikoptre, så lenge fartøyet var innen synsrekkevidde og utenfor restriksjonsområder. Denne prøveordningen blir permanent fra 2015, frem til eventuelle endringer i lov eller forskrift tilsier noe annet.

Les mer hos NSM her

Mer informasjon: modellfly eller ubemannet luftfartøy?