NLF / Modellfly / Nyheter

Nok et stort MI er på vei fra trykkeriet, og blir sendt til medlemmene og abonnentene denne uken. I dette 96 sider store nummeret kan du lese om Per Hoff, Dogfight i Asker, R/C, telemetri og datalogging og mye mer. Vi har også rukket å få med sesongåpningene i F3C, Linekontroll, F3A og IMAC.

Det komplette byggekaos. Foto: Audun Thinn

NLF stilte med modellflyutstilling på Norsk Teknisk museums familiedag søndag 20/5, arrangert av NTMs venneforening. Nytt i år var byggebord hvor vi lærte håpefulle å bygge små strikkmodeller. Responsen var fullstendig overveldende.

Den nye loven, “FAA Modernization and reform act of 2012”, har en egen seksjon som ikke bare omhandler modellfly spesielt, men som i praksis fritar modellfly fra all fremtidig lovgivning FAA matte finne på å foreslå for UAS!

Modellflyseksjonen har gleden å tilby barn/ungdom fra 12 – 19 år komplett opplæring og sertisering til Pilotbevis for modellflyging sommeren 2012. I uken 18. – 22. juli vil 10 personer få tilbud om komplett opplæring på modellfyging under NLFs fellesarrangement Luftsportsuka 2012.

Hele 25 ivrige deltakere møtte opp til instruktørkurs på Gardermoen søndag 6/5, til tross for strålende flyvær!

Se del 1 i MI nr 1/2012 for forslag til deler og hvordan man lager en enkel ramme til multirotor av typen quadrocopter. Denne del 2 som publiseres her på nettet vil vise hvordan man lager og stiller inn flightcontrolleren.

En 96 sider stor utgave er sendt til trykkeriet. Bladet leveres til posten og sendes ut fra 13. april. Gled deg til et kjempenummer med fokus på nybegynnere og rekruttering!

For å forenkle prosessen med å utstede/fornye A-bevis, instruktørbevis og displaybevis for modellfly har vi samlet alt i ett skjema. Dette skjemaet erstatter også det gamle "Rapportskjema for gjennomført opplæring trinn A".

Forus RCK er i gang med Schedule Briefing om de nye F3A og Nordicprogrammene i klubbhuset på Bore. Hele 20 deltakere fra hele landet møtte opp.