NLF / Modellfly / Nyheter

Forus RCK er i gang med Schedule Briefing om de nye F3A og Nordicprogrammene i klubbhuset på Bore. Hele 20 deltakere fra hele landet møtte opp.

Norges største modellflykonkurranse, og det eneste verdenscupstevnet for modellflyging på norsk jord, ble avviklet for 25. gang 17-18/3 på Mjøsisen like ved Biri Travbane. Hele 61 deltakere fra hele verden møtte opp for å sikre seg verdenscup-poeng.

Bilde av elev og instruktør
NLF/Modell inviterer til gratis instruktørkurs for modellflyklubbene i Norge søndag 6. mai på Gardermoen. Meld deg på her!
Modellflyseksjonens seksjonshederstegn 2012 tildelt Jan Lødner

Jan Lødner fra Forus RC Klubb ble tildelt NLF/Modellflyseksjonens hederstegn for 2012. Jan har vært en av de som har vært drivkreftene i Forus RC Klubb gjennom en årrekke.

Modellflyseksjonens avtroppende Fagsjef/Aktivitetskonsulent har lagt ut Siste Nytt 01/2012.

NLF

John Eirik Laupsa (52) er tilsatt som ny generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF) og tiltrer stillingen 1. mars. Laupsa har lang fartstid i NLF og jobber for tiden som seniorkonsulent i forbundet.

NLF har til sammen mottatt over kr 200.000 i spillemidler.
NLF

Ved søknadsfristens utløp i november hadde 14 NLF-klubber søkt om støtte til utstyr med en total anskaffelseskostnad på kr. 722.037,-. Samlet søknadssum var på kr. 240.800,- (en tredjedel av anskaffelseskostnaden). NLF har fått tildelt kr. 204.700,- som er 85 prosent av søknadsbeløpet.

Modellflyseksjonens medlemsblad MI er i trykken og sendes ut til medlemmene om kort tid. Gled deg til et fullspekket nummer på 88 sider! Bladet lages nå på glanset papir i magasinformat.

Til klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF)