NLF / Modellfly / Nyheter
NLF

Norges Luftsportforbund og forbundets klubber er tildelt kr 3.346.103,- i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i 2011 (for regnskapsåret 2010). Det er en økning på 1,3 mill fra året før. 76 av klubbene tilsluttet NLF får til sammen nær 2,3 millioner inn på konto før jul. NLF sentralt får litt over en million i kompensasjon. Fordelingen ble offentliggjort på Norges Idrettsforbunds nettsider forrige dagen.

Styret og Sikkerhetsutvalget (SU) har nå kommer godt igang med arbeidet med sikkerhetssystem for modellflyging i Norge. Alle i SU og alle i Styret arbeider engasjert med denne saken,  og Styret og SU er omforente om hvordan arbeidet skal legges opp.

 

NLF

NLFs hederstegnskomite minner om at fristen for å fremme forslag til hederstegn som ønskes tildelt i 2012 er satt til den 15. januar 2012. Forslag til hederstegn kan fremmes av enkeltpersoner, klubbstyrer, seksjonsstyrer eller forbundsstyret.

Siste referat fra styremøte lastet opp
NLF

Ved søknadsfristens utløp var det registrert søknader fra 14 av NLFs medlemsklubber for tilsammen 240.800 kroner. De totale anskaffelseskostnadene er på hele 722.037 kroner, hvorav det kan søkes om støtte for 1/3 av kostnadene. De fleste søknadene gjaldt redningsvester, nødfallskjermer, nødåpnere, FLARM og annet nødutstyr.

Jon Gunnar Wold (36) er ansatt som fagsjef/avdelingsleder ved NLF Modellflyseksjonen. Jon Gunnar er gift, han har to barn og har fløyet modellfly siden han var en liten gutt. Jon Gunnar tiltrer stillingen i begynnelsen av 2012.

Lørdag 17.september ble Norgesmesterskapet i F3K 2011 gjennomført av Gullknapp MFK på MFK Vingen sitt seilflyfelt på Vallermyrene i  Porsgrunn.

Cirrus RCFK arrangerte Nordisk Mesterskap i F3J på flyplassen i Spydeberg helgen 9-11 September. Under følger resultatlisten

Elverum Flyklubb Modell må dessverre meddele at pga. for få påmeldte så vil vi ikke kunne arrangere NM. Avgjørelsen er tatt hovedsakelig basert på økonomi.