NLF / Modellfly / RPAS-forskrift på høring
Jon Gunnar Wold

RPAS-forskrift på høring

Luftfartstilsynet har sendt ut utkast til ny forskrift for ubemannede luftfartøy (RPAS) på høring. Forskriftens kapittel 2 inneholder foreslåtte regler for modellflyging. NLF er høringsinstans og utarbeider høringssvar. Evt. spørsmål fra modellflyklubbene sendes fagsjef på e-post: jgw@nlf.no

Her finner du høringsnotat, og forslag til forskrift:
http://www.luftfartstilsynet.no/aktuelt/hoeringer/RPAS-forskrift_på_høring