NLF / Motorfly / To flyskoler blir en -Luftfartsskolen
George Lundberg

To flyskoler blir en -Luftfartsskolen

Luftfartsskolen og Rørosfly har besluttet å fusjonere all virksomhet inn i en og samme organisasjon under navnet Luftfartsskolen AS. De to velrennomerte skolene har i en årrekke hatt et nært og godt samarbeid og initiativet til sammenslåingen kommer fra begge parter. Styreleder i det fusjonerte selskapet Luftfartsskolen AS blir Otto Lagarhus, en av nestorene i norsk luftfart. Ansvarlig for daglig drift blir Thor Alvik og Tor W. Sandnes, dagens ledere i henholdsvis Luftfartsskolen og Rørosfly.

I dag leverer Luftfartsskolen all teori og simulatorflyging, mens Rørosfly leverer praktisk trafikkflygerprogram i en- og tomotors fly på Røros Lufthavn.
En fusjon vil medføre at alt utdanningsmateriell med fly, simulatorer og utdanningsplattformer sammen med personell og myndighetsgodkjenninger vil inngå i ett felles eiet selskap - Luftfartsskolen AS. Målsetningen er en fysisk sammenslåing i løpet av høst/vinter inneværende år. Planene er videre å etablere en ny flygetrenings-base på en sentral flyplass på Østlandet i tillegg til basen på Røros.

I siste 10-års periode
har de to skolene anslagsvis utdannet 70% av alle nye piloter som i dag flyr i norske flyselskaper. Gjennom den planlagte fusjonen vil de to skolene forene styrkene og videreutvikle norsk flygerutdanning av høy kvalitet, og samtidig gi et landsdekkende utdanningstilbud for ungdom og voksne som satser på trafikkflygeryrket.
Målsetningen for «Nye Luftfartsskolen» er fortsatt å være best på kvalitet, få flest studenter i jobb og samtidig kunne tilby den mest kosteffektive trafikkflygerutdanningen i Skandinavia.     

Til sammen 70 års erfaring
forenes nå i en robust organisasjon med styrket administrasjon og flere instruktørkrefter. Vi er dermed bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer», sier styreleder Otto Lagarhus. Gjennom de to skolenes nye organisasjon, med en allerede bred regional forankring fra et årelangt samarbeid med luftfartsorganisasjonen Norges Luftsportforbund (NLF), vil det fremtidige rekrutteringsgrunnlaget for pilotbransjen kunne utvikles ytterligere.
«Med en medlemsmasse på mer enn 12.000 dedikert luftsportsutøvere i NLF vil en stor del av den fremtidige rekrutteringen til pilotyrket komme nettopp fra dette segmentet», uttaler president i NLF og pilot i SAS, Rolf Liland

Luftfartsskolen tilbyr to studieretninger,
den ene med hele utdanningen i Norge og den andre med delutdanning i USA. Både for fly og helikopter! 
Uavhengig av studievalg fører begge retningene frem til samme sertifikater og søkerne kan velge hvilken som passer best for han eller henne.
«Ved Phoenix East Aviation i Daytona har vi et fantastisk studentmiljø med studenter og instruktører fra alle verdenshjørner. Mange av de norske jobber et år som instruktør integrert i utdanningen her nede. Pilotspråket er engelsk, og vi snakker flytende etter endt studie» sier Jonas Mindt-Soot som akkurat nå er i den avsluttende fasen med «konvertering» til europeiske sertifikater ved Luftfartsskolen.

Karriereprogram
For å komplettere utdanningstilbudet har Luftfartsskolen et utstrakt samarbeid med CAE, Europas ledende simulatoraktør, om et helprofesjonelt karriereprogram i forlengelsen av trafikkflygerutdanningen.  Dette for å oppfylle de strenge ansettelseskravene ved de store flyselskapene.
Programmet inneholder bl.a. Type Rating, MCC og Jet Orientation på «Full Flight Simulatores» (B737 og A320).

«En solid nasjonal trafikkflygerutdanning er viktig for å sikre tilgangen på norske piloter i Norsk og Europeisk luftrom. Drømmeyrket for mange er fortsatt pilotyrket! Derfor er det viktig med godt fundamenterte utdanningstilbud for å ivareta det økende behov for nye piloter. Behovet det nærmeste 10-året blir udiskutabelt det største som noensinne har vært i Skandinavia. Vår oppgave blir å levere et tilstrekkelig antall dyktige og dedikerte styrmenn til selskapene», sier Thor Alvik og Tor W. Sandnes avslutningsvis.

Webside Luftfartsskolen: www.luftfartsskolen.no