NLF / Motorfly / HVa skjer skjer på GAP i 2012
George Lundberg

HVa skjer skjer på GAP i 2012

Under GAP vil det i 2012 bli arrangert tre samlinger. Dette blir luftsportsuka på Starmoen, i Bodø og i Førde.