NLF / Motorfly / Kjøp av brukt fly i utlandet
George Lundberg

Kjøp av brukt fly i utlandet

Her kommer "huskelista” for kjøp av fly i utlandet. Den skal brukes til en artikkel som kommer i Flynytt nr. 5/2011, men det er mange som trenger oppskriften allerede nå. Det tas forbehold om at den ikke er helt klar for trykk ennå.

Videre understrekes det at denne "oppskriften" er basert på at flyet slettes fra registeret i det landet flyet kjøpes før hjemflyging. Mange velger å fly flyet hjem på utenlandsk register – i så fall vil punktene 9–11 samt 17–18 ikke være relevant, samtidig som punkt 13 gjøres fra Norge og ikke på kjøpsstedet. Denne metoden gir litt mindre papirarbeid i utlandet, men risikoen kan være noe større, særlig om selgeren i utlandet er uerfaren eller ikke har tillitvekkende referanser å vise til. Dertil vil kjøperen måtte få en relasjon til utenlandsk luftfartsmyndighet så lenge flyet forblir på utenlandsk register. I enkelte land kan dette være utfordrende, blant annet pga språkbarrierer.  
 
1)      Sjekk at flyet ikke er avhengig av avgas 100LL. På grunn av usikkerhet rundt framtidig tilgang på dette drivstoffet, anbefaler vi at man kjøper fly som kan bruke 91 UL, også kjent som avgas 91/96 (selges i Sverige som Hjelmco 91/96). For å finne ut om flyet kan gå på 91 UL må man både sjekke motordata og flydata (det er i siste instans flyets POH som er ”sjef” med mindre flyet kommer inn under EASAs SIB som er vedlagt). For ytterligere info, se:
http://www.flynytt.no/bibliotek_reader/items/lycoming-motorer-og-drivstofftype.html
http://www.flynytt.no/bibliotek_reader/items/continental-motorer-og-drivstofftype.html

2)      Dernest bør man reservere kjennetegn. Reservering av registreringsbokstaver gjøres ved å velge en bokstavkombinasjon fra listen på denne linken og sende en e-post til nlr@caa.no: http://www.luftfartstilsynet.no/nlr/article702.ece. Dette er helt uforpliktende og gratis.
 
3)      Sjekk at flyet har gyldig EASA ARC, og ta gjerne kontakt med flyets CAMO dersom flyet er i Controlled Environment. Nasjonal ARC eller luftdyktighetsbevis (C of A) er ikke tilstrekkelig dersom flyet er et regulært "EASA-fly". (Om flyet er et "EASA-fly" finner du ut på følgende link: http://www.easa.eu.int/certification/product-certification.php ) Ta også kontakt med CAMO i Norge eller Skandinavia for å sjekke at den aktuelle flytypen er kurant.
 
4)      Inspisér flyet og flyets dokumenter inngående. Særlig er det viktig at det kan dokumenteres når og hvor alle LDP/er, SB-er og servicer er utført (og av hvem). En såkalt ”due-liste” som viser når neste forfall for ulike ”items” må gjøres er også nyttig verktøy. Selvsagt må man også ta en testflight. Det er lurt å ha med en person som er mer enn gjennomsnitts flykyndig på dette punktet.
 
5)      Sjekk ulykkeshistorikk. Man kan ta noen stikkprøver med registreringsbokstaver og Google.
 
6)      Når kjøpsbeslutning er tatt, skaff firmaattest for flyklubben/kjøper på engelsk fra https://w2.brreg.no/login/index.jsp?application=ecomsys. Kryss av for ”notarialbekreftet attest”. Det koster noen kroner ekstra, men det er et krav.
 
7)      Dernest må den notarialbekreftede firmaattesten påføres en APOSTILLE. Apostillen er et stempel med noen utfylte data og bekrefter at notarius publicus har de rettene han hevder han har. (Såkalt legalisering av dokument etter Haag-konvensjonen.) Dette gjøres på Fylkesmannskontoret.
 
8)      Dersom den som reiser for å kjøpe flyet ikke kan signere for klubben alene, må det skrives en fullmakt fra samtlige som vedtektene i klubben krever signatur fra (bekreftet med vitner eller helst notarius publicus). Ta gjerne kopi av pass for alle som har undertegnet fullmakten. Fullmakten må være på engelsk.
 
9)      Fyll ut søknad om foreløpig registrering etter disse instruksene: http://www.luftfartstilsynet.no/nlr/article703.ece Denne registreringen er kun gyldig for hjemflygingen. Ta med all dokumentasjon det bes om. Merk at luftfartøyregisteret kun vil utstede det foreløpige registreringsbeviset til en utenriksstasjon. Dere bør derfor angi ved hvilken ambassade/konsulat dere vil møte opp.
 
10)   Søk om Permit to Fly til Luftfartstilsynet, teknisk avdeling allmennflyseksjonen. Dette må være i orden før dere kan fly hjem. Det er tre skjemaer som må fylles ut, form 37 med form 18B og form 21:
http://www.easa.eu.int/certification/docs/forms/EASA%20Form%2037%20FLT%20COND%20PtF.doc
http://www.easa.eu.int/ws_prod/c/doc/Forms/EASAForm21.doc
Se forøvrig denne:
http://www.easa.eu.int/certification/permit-to-fly.php

11)   Permit to Fly bør gjelde en rikelig periode med tanke på værforhold samt hvilke plasser det skal flys til. Torp er et bra sted for innfortolling dersom flyet skal ha service på Rakkestad eller Notodden – og i så fall blir destinasjon Rakkestad/Notodden hvor besiktning/review og teknisk arbeid kan skje på ett og samme sted.
 
12)   Dere må fylle ut Bill of Sale som undertegnes av kjøper og selger samtidig:
http://www.luftfartstilsynet.no/multimedia/archive/00000/NF-0552_-_Aircraft_Bill_68a.dot
Bekreftelsen må være signert av notarius publicus i landet flyet kjøpes.
 
13)   Dere må få bekreftelse fra det nasjonale registeret i salgslandet på at flyet er slettet fra dette registeret. Bekreftelsen må være undertegnet ETTER at dere har signert Bill of Sale men FØR dere overfører penger. Bekreftelsen må dessuten være bekreftet av notarius publicus.
 
14)   Fyll også ut bekreftelse på den som eier flyet og at denne kan signere for selger:
http://www.luftfartstilsynet.no/multimedia/archive/00003/Declaration_regarding_3169a.dot
Også dette dokumentet må signeres av notarius publicus.
 
15)   Dere skal nå ha tre dokumenter som er signert av notarius publicus. Samtlige av disse må påføres APOSTILLE. Hvem som gjør dette i det aktuelle landet vil variere, men dette bør selger kunne finne ut av, eller dere kan søke selv på nettet. I Norge er det som nevnt Fylkesmannskontoret.
 
16)   Nå burde det være trygt å overføre pengene. Det er lurt å ha gjort en avtale med banken på forhånd slik at de kan gjøre oeverføringen ”on the fly”.
 
17)   Neste punkt er å besøke utenriksstasjon i kjøpslandet, ta med samtlige dokumenter som nevnt over samt de som framkommer av http://www.luftfartstilsynet.no/nlr/article703.ece.
 
18)   Gitt at Permit to Fly er på plass, registreringsbokstaver påført på flyet, forsikring er ordnet/bevis mottatt og at ambassaden har gitt dere foreløpig registreringsbevis, bør dere kunne fly hjem.
 
19)   Når dere så har ankommet tollflyplass i Norge, skal flyet innfortolles. Bruk Bill of Sale (gjerne med tilhørende kjøpekontrakt som har flere detaljer) for å dokumentere prisen. 25% MVA vil påløpe og må betales på stedet. Dette er vesentlig å få gjort med en gang!
 
20)   Fly så flyet videre til der besiktning og verkstedarbeid skal skje. Mens CAMO ser på den tekniske siden, må dere søke om endelig registrering på denne måten: http://www.luftfartstilsynet.no/nlr/article703.ece
 
21)   Når endelig registrering er mottatt og CAMO har utstedt ARC (kan betinge en del teknisk arbeid på flyet såvel som søk etter dokumentasjon hos tidligere eier), bør dere være i mål.
 
Dette er et tålmodighetsprosjekt. Vær forberedt på offentlige kontorer i utlandet som jobber ineffektivt, og sett av noen dager slik at dette ikke blir et stressmoment. Vær også forberedt på enkelte overraskelser når flyet skal inn i norsk CAMO. Finnes vedlikeholdsprogram for flytypen allerede? Er det spesielle avvik med den aktuelle maskinen? Mangler ett eller annet? Er det mangler ved teknisk dokumentasjon? Og er luftfartøyregisteret fornøyd med dokumentene?
 
Det kan oppstå uforutsette ting, så en viss risiko må man være forberedt på. Men følger man punktene ovenfor er man godt skodd.
 
Lykke til!
Beste hilsen,
 
Torkell Sætervadet
FLYNYTT
Redaktør