NLF / Motorfly / Kontakt oss
George Lundberg

Kontakt oss

Sekretariatet

Postadresse/Besøksadresse
Motorflyseksjonen/NLF
Møllergata 39
0179 OSLO 

Telefon 23 01 04 50
E-mail: post@nlf.no

--------------------------------------------------------------------------------
Fagkontakt motorfly

Stian Kultorp
Telefon : 957 87 100
 
E-post:  stian.kultorp@nlf.no

 

Påtroppende fagsjef motorfly (begynner 1. februar 2022):

Knut Aldrin

Telefon: 473 06 345

E-post:  knut.aldrin@nlf.no
--------------------------------------------------------------------------------
Fullstendig kontaktliste NLF
--------------------------------------------------------------------------------
Styret i Motorflyseksjonen
--------------------------------------------------------------------------------
Komiteer og utvalg:
Sikkerhetsutvalget
Akrokutvalget
Konkurranseutvalget
Ski- og sjøflyutvalget
--------------------------------------------------------------------------------