NLF / Motorfly / Nye prosedyrer etablert på Kjeller.
Santiago Amengual

Nye prosedyrer etablert på Kjeller.

Kilde:Kjeller Aero Senter

Kjeller flyplass innfører nye VFR rapporteringspunkter med "høyrekjøring" og høydeseparasjon mellom inn- og utgående trafikk gyldig fra 30. Mai 2013.

Endringene innbefatter både høyder for ut/inngående trafkk, samt nye rapporteringspunkter.

Endringer av rapporteringspunkter:
* Maridalsvannet erstatter Ullevålsæter 

* Haukåsen (radarkuppel) erstatter Lutvann 

* Midtøy (midt i Øyern) erstatter Flateby 

* Sørumsand erstatter Sørum 

* Svelle erstatter Fetsund og Rælingen 

Kartskisser, Driftshåndbok for Kjeller og sammendrag på engelsk er tilgjengelig på hjemmesiden til Kjeller Aero Senter