NLF / Motorfly / VFR trafikk i luftrom klasse G over Oslo
Santiago Amengual

VFR trafikk i luftrom klasse G over Oslo

Luftfartstilsynet har kommet fram til at det er en stor sikkerhetsgevinst dersom VFR- trafikk nytter en felles frekvens over Oslo og omliggende områder.
Luftfartstilsynet tilrår alle som flyr VFR i nevnte området å nytte bruke frekvensen 122.00 MHz for å informere om sine bevegelser (sende blindt). Det holdes lyttevakt på samme frekvens. 
Denne AIC N gir anbefalinger med bakgrunn i beste praksis samt BSL F 1-1 §§ 2-12 og 2-13 om forebygging av sammenstøt. Den er utarbeidet i samråd med aktuelle brukergrupper med erfaring fra VFR- flygning over Oslo området.