NLF / Seilfly / Fløyet til merker eller rekord i 2011?
Steinar Øksenholt

Merke og Rekordkomiteen skal ha sitt høstmøte og etterlyser flere søknader for merke og rekorder. Søknader som skal bli behandlet i høst må være Tore Bjørnstad i hende innen 15. november.