NLF / Seilfly / Hvorfor dra på teknisk Samling 2017
51380

Mange av oss husker med delte følelser time ut og time inn med PART M og CAMO
presentasjoner på flere av teknikersamlingene i årene før CAMO ble obligatorisk 2011.

Og noen har mulig hoppet i stolen når de ser at noe fremmed kalt «CAO» er viet en del tid på
dette årets samling første helgen i februar. Så hva er det egentlig som skjer?

«Kort fortalt betyr endringene som kommer juli i år at vi skal “tilbake” til en
organisering der ansvar for vedlikehold og luftdyktighet kan legges i hendene til en
og samme person, noe ala slik det i praksis var før 2011»

Når PART M og CAMO kom føltes det med rette som et regime tilpasset noe helt annet enn
våre enkle og oversiktlige fly. Og det som kom ble mer eller mindre tredd ned over oss uten
at vi hadde noe valg. Samtidig hadde vi et Luftfartstilsyn med ny leder, ny organisering, nylig
etablert i Bodø med flere nye medarbeidere uten noen erfaring med CAMO, for hvem hadde
det? Dette var upløyd mark også for dem. Alt dette har krevd mye av oss alle og selv om det
systemet vi har i dag tross alt har mye bra i seg som vi ikke hadde før, inneholder det store
rom for forbedringer.

Luftfartsorganisasjonene og myndighetene på lag
De internasjonale luftsportsorganisasjonene som NLF er tilknyttet har i hele perioden etter
PART M og CAMO ble en realitet, jobbet hardt for endringer. Det har gitt resultater!
Det er to viktige ting som skjer:

- Nytt regime for utdanning og sertifisering av teknikere for fly med totalvekt opp til
1200 kg. Det betyr nye teknikersertifikater fra 2018/19 som får navnet PART 66L.

- Ny organisering av flyvedlikehold for luftfartøy under 2720 kg totalvekt fra 2017
Det er her det nye begrepet CAO kommer inn. CAO står for «Combined Airworthiness Organisation».

Kort fortalt betyr endringene som kommer at vi skal “tilbake” til en
organisering der ansvar for vedlikehold og luftdyktighet kan legges i hendene til en og
samme person, noe ala slik det i praksis var før 2011, sammen med flere andre lettelser.
Det nye regelverket vi skal styre etter innføres juli 2017. Denne gang med en myk
overgangsperiode på to år og i et harmonisert samarbeid med Luftfartstilsynet. Denne gang
har vi et mer moderne og godt forberedt Luftfartstilsyn der de personer vi skal samarbeide
med går inn i denne prosessen sammen med oss NLF med samme målsetting avklart i
felleskap.

Derfor vies disse områdene god tid på årets Tekniske Samling. Det for å gi spesielt teknikere
og ledere innsikt og avklaring i endringene som er vedtatt og som kommer.

Hilsen Ole Baartvedt
Leder Teknisk Komite

Påmelding: http://nlf.pameldingssystem.no/teknisk-samling-seilfly